Sverige i tiden

På Sveriges nationaldag 2015 gav Kåldolmens vänner ut en bok om Sveriges historia i samarbete med forskningsavdelningen på Historiska museet. Boken heter Sverige i tiden – historier om ett levande land och är en antologi. I tematiska kapitel berättar författarna om sådant som ofta anses som typiskt svenskt; det handlar om kungar och vikingar, fika och folkmusik, järnexporten och välfärdssamhället. Men till skillnad från många äldre historieböcker tar den här boken avstamp i den senaste forskningen, inte i de nationalromantiska idéer som länge har påverkat historierna om Sverige. Istället för att slå fast vad som är svenskt och försöka följa det genom århundradena, följer författarna trådarna bakåt i tiden och visar på hur det som är svenskt idag en gång inte var det. De visar också hur uppfattningen av vad som är svenskt – och vad som inte är det – hänger ihop med vårt sätt att berätta historier och använda det förflutna.

En bok för skolan

Sverige i tiden tar upp frågor kring svensk identitet och svenskt kulturarv utifrån ett historiskt perspektiv. Boken kan läsas av alla som är intresserade av ämnet, men eftersom den har tagits fram tillsammans med lärare och elever på Globala gymnasiet och utifrån gymnasieskolans ämnesmål är den särskilt lämpad att användas inom historieundervisning. Den passar även till studiecirklar inom studieförbunden och de högre kursnivåerna inom SFI. Till boken hör ett internetbaserat studiematerial som finns på webbsidan för Pedagog Stockholm.

Ladda ned boken gratis

Boken kan köpas men alla kapitel kan också laddas ned elektroniskt och gratis från Historiska museets hemsida. Kontakta gärna ABF eller Sensus om du vill ha hjälp med att ordna en studiecirkel. Om du är medlem i ett trossamfund eller en hembygdsförening kan du också arrangera en studiecirkel genom dem.