Kaldolmensdag2014annons

Pressinformation

Pressmeddelande 2014-11-19
Pressmeddelande
2013-11-20

Pressmeddelande 2012-11-26
Pressmeddelande 2011-11-28
Pressmeddelande 2010-12-01
Pressmeddelande 2010-11-29
Informationsfolder för Kåldolmens dag
Cajsa Wargs recept på Dolma (samt en transkription här)  

 

Kåldolmens dag i media

Ett urval äldre artiklar och radioinslag om Kåldolmens dag hittar du här.

 

Pressbilder

Samtliga fotografier © Karin Burénius Ekström.

Bilderna får användas för att illustrera nyhets- eller opinionsartiklar om Kåldolmens dag så länge fotografens namn tydligt anges. Bilderna får inte användas eller spridas i andra sammanhang utan fotografens skriftliga medgivande. Observera att bilderna under inga omständigheter får användas för att att illustrera artiklar som sprider hat mot individer eller grupper av människor.

Historiska museets pressavdelning tillhandahåller kompletterande pressbilder från arrangemang på museet.